1. Postanowienia Ogólne

 1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Administrator szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Korzystanie ze strony internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych jest dobrowolne.

2. Administrator Danych

 1. Administratorem danych jest QuantFin – Fundacja Rozwoju Zawodowego Quantitative Finance z siedzibą w Warszawie Świętokrzyska 30/63; 00-116 Warszawa, KRS: 0000417578 NIP 5423225559, REGON 146091660
 2. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@quantitativefinance.org.pl
 4. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Wniosek w obu sprawach powinien być przesłany na: rodo@quantitativefinance.org.pl
 5. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. Cele i kategorie przetwarzania danych osobowych

 1. Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych Użytkowników (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu).
 2. Możesz w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.
 3. Jeśli wchodzisz w interakcję ze stroną poprzez formularz kontaktowych to przetwarzamy dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu).

4. Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z:
  1. przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  1. wdrożoną Polityką Prywatności,
 1. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu:
  1. niezbędnym do sprawnego funkcjonowania strony;
  2. zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie, jeśli wyraziłeś/aś zgodę zaznaczając pola ‘wyrażam zgodę’ w którymkolwiek miejscu strony, gdzie wyświetlone były informacje o przetwarzaniu danych osobowych.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. przedstawienia oferty po udostępnieniu danych w formularzu kontaktowym;
  2. wysyłania treści marketingowych, jeżeli wyraziłeś/aś na to zgodę przy wypełnianiu formularza kontaktowego;
  3. wysyłania newslettera, jeżeli wyraziłeś/aś na to zgodę zapisując się do newslettera;
  4. analizy zachowania na stronie internetowej, aby usprawnić stronę i ulepszyć doświadczenia użytkowników w interakcji ze stroną.


5. Analiza zachowania użytkownika na stronie

 1. Do analizy zachowania użytkowników używane są następujące aplikacje, które przetwarzają dane osobowe w poniższym zakresie:
  1. Google Analytics, który zbiera dane np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron lub do personalizacji zawartości.
  2. Facebook Pixel, w celu kierowania do Ciebie informacji spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron.

 

6. Zasady przekazywania danych osobowych podmiotom zewnętrznym

 1. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, w przypadku wyrażenia na to zgody lub na podstawie uzasadnionych interesów Administratora.
 2. Administrator ma prawo udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 3. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy, a które wprowadziły obligacje ochrony danych osobowych na poziomie przynajmniej równym polityce ochrony danych osobowych Administratora.

 

7. Podmioty, którym przekazywane są dane osobowe

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
 2. Dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna).
 1. OVH Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze. Warunki ochrony danych osobowych firmy znajdują się pod adresem: https://www.ovh.pl/ochrona-danych-osobowych/.
 1. Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania z serwisu znajdują się pod adresem: www.google.com/analytics/terms/de.html, informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się pod adresem: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a oświadczenie o ochronie danych osobowych pod adresem: www.google.de/intl/de/policies/privacy.
 2. Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA, polityka prywatności serwisu znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

8. Wykorzystanie plików cookies

 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO korzystamy z plików cookie w celu optymalizacji naszej witryny. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe tworzone automatycznie przez przeglądarkę i zapisywane w urządzeniu podczas odwiedzin w witrynie. W pliku cookie przechowywane są informacje uzyskane w związku z konkretnym używanym urządzeniem, jednak nie pozwalają bezpośrednio zidentyfikować użytkownika. Użycie plików cookie ma zwiększyć wygodę korzystania ze strony internetowej. Pliki cookie sesji wykorzystujemy np. do rozpoznania, że użytkownik odwiedzał już konkretne strony witryny. Pliki te są usuwane automatycznie po zakończeniu przeglądania witryny.
 2. Pliki cookie wykorzystujemy ponadto do rejestrowania i analizowania statystyk dotyczących korzystania z naszej witryny w celu optymalizacji usług i wyświetlania informacji specjalnie dopasowanych.
 3. O zbieraniu plików cookies użytkownik jest informowany w momencie pierwszego wejścia na stronę oraz po 1 miesiącu od momentu akceptacji.