Chartered Financial Analyst (CFA)

Egzamin organizowany jest przez amerykańskie stowarzyszenie CFA Institiute, a jego kwalifikacje uzyskane dzięki niemu są cenione niemal na całym świecie. Tytuł CFA jest uznawany za jeden najbardziej prestiżowych i respektowanych kwalifikacji na całym świecie. Aby móc przystąpić do egzaminu trzeba uzyskać dyplom licencjata lub pracować w zawodzie przez co najmniej 4 lata. Takie doświadczenie jest konieczne do uzyskania tytułu, nawet po zdaniu egzaminu. Po uiszczeniu opłaty CFA Institiute wysyła książki i materiały na podstawie, których konstruowane są pytania na egzaminie. Jest to duża zaleta tego programu, gdyż od samego początku uczestnicy mają precyzyjnie określony zakres materiału.

 

Egzamin składa się z trzech poziomów, z czego rocznie można zdać tylko jeden. Każda część składa się z dwóch trzy godzinnych sesji i są one bardzo wymagające. Średnia zdawalność pierwszego etapu w ciągu ostatnich 12 lat to 39,7%, drugiego 44%, a trzeciego 57,7%. Pierwsza część składa się z 240 niezależnych od siebie pytań zamkniętych. Mają one za zadanie sprawdzić podstawową wiedzę z zakresu narzędzi inwestycyjnych oraz analizy finansowej. Sprawdza on także znajomość Kodeksu Etycznego i Standardy Profesjonalizmu CFA Institiute. Drugi etap skupia się na bardziej złożonej i skomplikowanej analizie finansowej oraz wycenie aktywów i spółek. Składa się on z sześciu zestawów pytań, z których każdy dotyczy innych informacji. Dane, które uczestnik dostaje do analizy są dosyć obszerne, gdyż mają średnio około 1,5 strony. Sprawdzana jest także umiejętność zastosowania standardów CFA Istitiute w sytuacjach, z którymi analitycy spotykają się na co dzień w pracy. Ostatnia część egzaminu koncentruje się na syntezie wszystkich pojęć i metod analitycznych w zastosowaniach do zarządzania i planowania skutecznej zasobności portfela. Na tym etapie zmienia się formuła egzaminu, gdyż egzaminowani w pierwszej części spotykają się z około 10 pytaniami otwartymi. Oczywiście sprawdzana jest także znajomość Kodeksu, lecz teraz odnosi się ona do zastosowań w zarządzaniu portfelem.

 

Egzamin ma sprawdzić wiedzę kandydatów głównie ze statystyki, prawa, rachunkowości, matematyki finansowej, ale także z mikro i makroekonomii. Chociaż materiału jest bardzo dużo, to i tak główną trudnością jest zastosowanie znajomości wyżej wiedzy w praktyce.

 

Koszt uzyskania tytułu w porównaniu do polskich licencji jest bardzo duży, gdyż tylko koszt przystąpienia do programu to w tej chwili 440$, a koszt każdego z egzaminów w zależności od momentu zapisania to mniej więcej 900$.

 

Tytuł CFA respektowany jest niemal na całym świecie, a osoby posiadające go mogą pracować bankach inwestycyjnych czy Hedge Fundach. Jednak nie dają one żadnych uprawnień prawnych do działania w Polsce. Zachęcamy do odwiedzenia strony CFA Institiute, na której można uzyskać wiele cennych informacji dotyczących egzaminu.

Powrót