Publikacje QuantFin

Fundamentem działalności naszej Fundacji jest wymiana wiedzy oraz prowadzenie badań wysokiej jakości. Oferujemy pomoc poprzez łączenie naukowców o tych samych zainteresowaniach badawczych oraz peer-review artykułów. Jeśli Twoje badania spełnią nasze wymagania, jesteśmy otwarci na ofertę opublikowania ich w ramach naszych Working Papers. W średnim okresie, chcielibyśmy rozwinąć nasz Research Hub w kierunku Research Team’u, który zajmowałby się rozwiązywaniem najtrudniejszych problemów w dziedzinie badań ilościowych.