REGULACJE PRAWNE HIGH FREQUENCY TRADING

Autorzy:

Mateusz Kołodziejak, Anna Socik

 

 

Streszczenie

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie regulacji prawnych dotyczących zagadnienia handlu wysokich częstotliwości – HFT.
Praca składa się z trzech części tematycznych. Rozdział I zawiera opinię prawną w zakresie MIFID II, przygotowaną przez Annę Socik, – Legal Expert Fundacji Rozwoju Zawodowego „Quantitative Finance”. W rozdziale przedstawiono główne cele, założenia oraz definicje MIFID II dotyczące handlu wysokich częstotliwości.

Rozdziały II oraz III, których autorem jest Mateusz Kołodziejak – Legal Expert Fundacji Rozwoju Zawodowego „Quantitative Finance”, traktują o rozwiązaniach prawnych, jakie zostały wdrożone w Niemczech (głównie: „The High Frequency Trading Act”, 2013) oraz Francji (“Law of July 26, 2013, on the Separation and Regulation of
Banking Activities” oraz akt „AMF General Regulation”).

Należy także zaznaczyć, że niniejsza praca została przygotowana na wewnętrzne potrzeby Fundacji Rozwoju Zawodowego „Quantitative Finance” i stanowi kompilację dotychczas sporządzonych opracowań. Wnioski z niniejszego opracowania nie mogą być przenoszone na inne pytania i zagadnienia. Wnioski zawarte w opracowaniu, nie mają charakteru wiążącego.

Mogą Cię zainteresować także