Egzamin aktuarialny

Aktuariusz to specjalista używający zaawansowanych metod rachunku prawdopodobieństwa do obliczenia ryzyka wystąpienia zdarzeń losowych, rezerw finansowych lub wartości przyszłych inwestycji. Zawód aktuariusza uznawany jest za jeden z najbardziej prestiżowych ze względu na bardzo duże zapotrzebowanie na ludzi ze szczególnymi zdolnościami analitycznymi.

 

Licencję można uzyskać zdając państwowy egzamin organizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Grono aktuariuszy składa się z około 300 osób. Egzamin jest bardzo wymagające i cieszą się relatywnie niską zdawalnością. Składa się on z czterech części – Matematyka Finansowa, Matematyka ubezpieczeń na życie, Matematyka pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz Prawdopodobieństwo i statystyka. Każdych z etapów składa się dziesięciu pytań zamkniętych zadań i trwa 100 minut. Co więcej wszystkie etapy muszą być zdane w przeciągu 2 lat. Poza zdaniem egzaminu konieczne jest uzyskanie wykształcenia wyższego oraz wykonywanie przez co najmniej dwa lata czynności finansowych pod opieką innego aktuariusza.

 

Aby dobrze przygotować się do egzaminu, trzeba rozwijać swoje umiejętności przede wszystkim w rachunku prawdopodobieństwa, statystyki i matematyki finansowej. Koszt przystąpienia do egzaminu do 350 zł. Głównym miejscem zatrudnienia aktuariuszy są towarzystwa ubezpieczeniowa, gdyż na podstawie ustawy z 22.05.2003 każdy ubezpieczyciel ma obowiązek powołania aktuariusza.

 

Polecamy stronę www.aktuariusze.net.pl , na której zaprezentowane jest mnóstwo rozwiązań egzaminów aktuarialnych oraz wiele przydatnych materiałów.

Powrót