Makler Papierów Wartościowych

Podobnie jak egzamin na Doradcę Inwestycyjnego jest organizowany przez KNF, lecz w stosunku do niego, uzyskanie licencji wydaje się być dużo łatwiejsze. Ilość maklerów jest także znacznie większa, przekraczając 2700 osób.

 

Egzamin odbywa się co najmniej raz w roku i jest testem składającym się ze 120 pytań zamkniętych. Podejmuje on problematykę prawną w większym stopniu niż egzamin na Doradcę Inwestycyjnego. Występują w nim również zagadnień z matematyki finansowej i inwestycji. Materiał do egzaminu na maklera częściowo pokrywa się z egzaminem na doradcę inwestycyjnego, dlatego często dobrym pomysłem jest początkowe uzyskanie licencji maklera, a następnie doradcy inwestycyjnego. Na egzaminie za każdą dobrą odpowiedź otrzymuje się 2 punkty, lecz występują także punkty ujemne (-1 za każdą zła odpowiedź). Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie co najmniej 160 punktów, a jego koszt to 500 zł.

 

Osoby posiadające licencje często pracują w domach maklerskich lub bankach biorąc udział w transakcjach giełdowych.

Powrót