Professional Risk Manager (PRM)

Professional Risk Manager, egzamin który jest swego rodzaju alternatywa dla FRM. Może być on rozszerzeniem egzaminu CFA lub na Doradcę Inwestycyjnego. Certyfikacja PRM jest organizowana przez międzynarodowe stowarzyszenie PRIMIA i rozpoczęła się w 2004 roku. W tej chwili na świecie organizacja zrzesza ponad 70000 członków. Egzamin jest bardzo rozpoznawalny na całym świecie, lecz nie jest zbyt popularny w Polsce.

 

Podobnie jak w przypadku innych egzaminów, istnieją warunki konieczne do zgłoszenia udziału w programie. W przypadku PRM jest to dyplom licencjata i 2 lata doświadczenia zawodowego lub 4 lata pracy w zawodzie. Egzaminy odbywają się w czterech terminach w ciągu roku i składają się z czterech części. Sprawdzają one wiedzę z instrumentów i rynków finansowych, matematycznych metod pomiaru ryzyka, praktyk zarządzania ryzykiem, zastosowania wiedzy w praktyce w case studies oraz ze znajomości standardów PRIMIA dotyczących etyki i jej regulaminu. Egzamin składa się z pytań typu multiple choice i zdawany jest na komputerach, w każdym etapie losowane są pytania z ogólnej bazy pytań i zdający ma na nie miedzy 1 a 2 godziny. Próg zdawalności to 60%, a egzamin można zdawać w większości polskich miast.

 

W przygotowaniu do egzaminu bardzo ważna jest matematyka wyższa, w szczególności, algebra liniowa, metody numeryczne, rachunek prawdopodobieństwa oraz statystyka. W trakcie egzaminu znajomość wymienionych narzędzi matematycznych sprawdzana jest w obliczeniach dotyczących zarządzania ryzykiem oraz rynków finansowych.
Do przystąpienia do egzaminu konieczne jest posiadanie tzw. voucherów. Koszt czterech z nich to 1100$ i każdy uprawnia do jednokrotnego podejścia do egzaminu. Mają one ważność 36 miesięcy, w przypadku niezdania, któregoś z etapów dostajemy uprawnienie do kupowania pojedynczych voucherów. Razem z nimi dostaje się również materiały przygotowawcze do egzaminu. Warto odwiedzić stronę organizacji PRIMIA.

Powrót