Doradca Inwestycyjny

Egzamin na Doradcę Inwestycyjnego organizowany jest przez Komisję Nadzoru Finansowego. Certyfikat jest polskim odpowiednikiem międzynarodowego CFA. Ilość doradców w porównaniu do innych licencji jest dosyć mała (494 osoby), co jest to spowodowane dość trudnym egzaminem obejmującym trzy etapy.

 

Pierwszym z nich jest test, natomiast kolejne dwa składają się z pytań otwartych. W teście kandydaci spotykają się ze 110 pytaniami. Czas na ich rozwiązanie wynosi 5 godzin. Drugi etap egzaminu odbywa się nie później niż 8 miesięcy po pierwszym terminie i podejmuje problematykę m.in. analizy finansowej, rachunkowości czy wyceny instrumentów finansowych. Warunkiem koniecznym jest zaliczenie wszystkich przedłożonych zadań. Ostatni etap to 2 godzinny egzamin pisemny składający się z pytań dotyczących zasad etyki zawodowej, zapobiegania przestępstwom na rynku kapitałowym oraz rekomendacji inwestycyjnych dla określonych grup inwestorów dotyczących instrumentów notowanych na rynku kapitałowym. Składa się on z dwóch zadań i ponownie konieczne jest zaliczenie każdego z nich.

 

Podczas egzaminu kandydaci na doradców sprawdzani są ze swojej wiedzy dotyczącej przede wszystkim rachunku prawdopodobieństwa, rachunkowości, statystyki, matematyki finansowej oraz prawa handlowego. Każdy etap egzaminu jest odpłatny i kosztuje 500 zł. Ze względu na małą ilość pracownicy posiadający licencje doradcy inwestycyjnego są pożądani na rynku pracy, a swoją karierę mogą kontynuować w bankach lub funduszach inwestycyjnych oraz biurach maklerskich.

 

Więcej informacji uzyskać można na stronach związku maklerów i doradców oraz komisji nadzoru finansowego.

Powrót